Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.

Czytaj całość
Akceptuję

Wyszukiwarka ofert

Kierunek studiów

Dział firmy

Typ oferty

Płatna

Liczba wszystkich dostępnych ofert:

56

Staże wakacyjne

 

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od zakończenia studiów) łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic.

Cel projektu

Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego oraz promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego sposobu pozyskiwania pracowników.

 

 

Staż

Pracodawcy uczestniczący w projekcie zgłaszają przynajmniej 1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc w okresie czerwiec-wrzesień 2015 r.

 

Wynagrodzenie

Wszystkie staże w projekcie „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” są płatne. Pracodawca zobowiązuje się do podpisania ze studentem umowy cywilnoprawnej i wypłacenia wynagrodzenia w kwocie minimum 900 zł brutto za każdy pełny miesiąc trwania stażu.

 

Dla pracodawców

Pracodawcy składają deklarację uczestnictwa w projekcie (poniżej do pobrania) do dnia 13 lutego 2015 r., a następnie do 6 marca 2015 r. zgłaszają formularze ofert staży wakacyjnych. Formularz zgłaszania ofert dostępny będzie na stronie www.praktyki.lodz.pl od dnia 3 lutego do 6 marca 2015 r.

Wszystkie oferty zostaną opublikowane na Portalu praktyk i staży www.praktyki.lodz.pl.

Organizator przeprowadzi kampanię promocyjną oraz informacyjną dotyczącą projektu oraz Fundatorów staży.

 

Pracodawcy, którzy przystąpią do programu po 6 marca 2015 r. mogą składać oferty staży i będą promowani na stronach internetowych – ich logo nie będzie jednak umieszczone na nośnikach outdoroowych w ramach kampanii promocyjnej.

Organizator przeprowadzi rekrutację i zgodnie z wytycznymi firmy dostarczy pracodawcom listę najlepszych kandydatów wybranych w drodze selekcji formalnej na podstawie wymagań przedstawionych w ofercie stażu lub przekaże wszystkie przesłane aplikacje kandydatów.

O ostatecznym wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.

 

 

Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów na staże potrwa od 1 do 30 kwietnia 2015 r.

Kandydaci wybierają interesującą ich ofertę i wysyłają aplikację. Każdy student - kandydat może złożyć maksymalnie 2 aplikacje w ramach projektu.

Pracodawca może określić wcześniejszy termin zamknięcia rekrutacji w celu wcześniejszego wyłonienia uczestników staży.

 

Selekcja kandydatów

2 możliwości do wyboru:

1. Przeprowadzenie wstępnej selekcji przez Organizatora, wówczas w pierwszym etapie aplikacje kandydatów są analizowane przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi pod kątem zgodności z wymaganiami pracodawców zawartymi w ofercie stażu i tworzona jest krótka lista najlepszych kandydatów. W tym przypadku, tylko najlepsze aplikacje przesyłane są firmy, a w kolejnym etapie kwalifikacji pracodawcy oferujący staże dokonują dalszej selekcji, mogą zaprosić wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne i następnie dokonują wyboru stażystów.

2. Pracodawca otrzymuje wszystkie aplikacje, które wpłynęły na ofertę stażu i we własnym zakresie dokonuje weryfikacji, selekcji oraz wyboru stażystów.

 

Wyniki

Oficjalne ogłoszenie listy laureatów programu stażowego nastąpi 1 czerwca 2015 r.

 

Pytania?

Zachęcamy do kontaktu: tel. 42 638 55 48

e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

 

 

Ważne terminy:

do 13 lutego 2015 - przesłanie Deklaracji udziału oraz logotypu firmy - podpisany skan prosimy przesłać na adres: stazewakacyjne@uml.lodz.pl lub faxem 42 638 59 40
do 6 marca 2015 - przesłanie Formularza ofert staży dostępnego na stronie www.praktyki.lodz.pl w zakładce Staże wakacyjne
1-30 kwietnia 2015 - rekrutacja kandydatów / kampania promocyjna projektu
do 12 maja 2015 - przesłanie do firm aplikacji najlepszych kandydatów po wstępnej selekcji Organizatora (w miarę możliwości aplikacje będą przesyłane jak najwcześniej)
13-29 maja 2015 - rozmowy kwalifikacyjne w firmach oraz wybór stażystów
1 czerwca 2015 - oficjalne ogłoszenie listy laureatów projektu.