Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.

Czytaj całość
Akceptuję

Wyszukiwarka ofert

Kierunek studiów

Dział firmy

Typ oferty

Płatna

Liczba wszystkich dostępnych ofert:

195

RONZO

Żeromskiego 93/34 Żeromskiego 93/34

90-502 Łódź

Naszą misją jest pro­pa­go­wa­nie i sze­rze­nie wska­zań ONZ oraz Unii Euro­pej­skiej, co do zmie­nia­nia przy­zwy­cza­jeń kuli­nar­nych i wpro­wa­dze­nie do spisu kuli­nar­nego pro­duk­tów na bazie insek­tów, a w szcze­gól­no­ści świersz­czy. Dodat­kowo pro­pa­gu­jemy zdrowy tryb odży­wia­nia poprzez ser­wo­wa­nie pro­duk­tów pozba­wio­nych sub­stan­cji sztucz­nych, glu­te­no­wych i Non GMO. Chcemy rów­nież, zaim­ple­men­to­wać zdrowy styl odżywiania. Produkujemy naturalne batony oraz płatki śniadaniowe z mączki ze świerszczy. Wypuszczamy również kolejny nowy produkt.

Lista ofert