Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.

Czytaj całość
Akceptuję

Wyszukiwarka ofert

Kierunek studiów

Dział firmy

Typ oferty

Płatna

Liczba wszystkich dostępnych ofert:

13

Zweryfikuj wprowadzone dane w ofercie. Jeśli są niepoprawne edytuj zgłoszenie. Jeśli wszystko jest ok kliknij zatwierdź

W DOZ PACJENT jest za­wsze w CENTRUM UWAGI - ota­cza­my go naj­lep­szą opie­ką i słu­ży­my pro­fe­sjo­nal­nym do­radz­twem. Każ­de­go dnia dba­my o peł­ną do­stęp­ność le­ków, naj­lep­sze ce­ny i naj­wyż­szą ja­kość ob­słu­gi. Prze­kra­cza­jąc ocze­ki­wa­nia na­szych Pa­cjen­tów wy­zna­cza­my no­we stan­dar­dy umac­nia­jąc po­zy­cję li­de­ra w bran­ży i ulu­bio­nej ap­te­ki mi­lio­nów Po­la­ków.

Oferta pracodawcy

Asystentka w dziale HR

Zobacz wszystkie
 • Dział firmy:

  Zasoby ludzkie
 • Miejscowość:

  Łódź
 • Data rozpoczęcia:

  01.09.2017
 • Data zakończenia

  30.09.2017
 • Oferta wygasa:

  31.08.2017
 • Płatny:

  Bezpłatny

Oferujemy:

DOZ to spółka zarządzająca największą w Polsce siecią aptek Dbam o Zdrowie, liczącą blisko tysiąc placówek.

Do swojej załogi poszukujemy: Asystentki w dziale HR Szukasz doświadczenia?

Chcesz poznać tajniki pracy HR?

Lubisz rozmawiać z ludźmi?

Pasjonuję Cię prawo pracy?

Jeśli twoja odpowiedź brzmi „TAK”, to serdecznie zapraszamy do naszego biura.

 

Oferujemy:

• możliwość zdobycia cennego doświadczenia

• świeże owoce i śniadania w każdy poniedziałek

• pyszna kawę z naszego ekspresu

Zakres zadań:

Zakres obowiązków:

• wsparcie działu HR w bieżącej pracy

• nadzór nad prawidłowym przepływem informacji i obiegiem dokumentów w ramach Spółki

• kompletacja i archiwizacja dokumentów

 

Oczekujemy:

• umiejętności posługiwania się aplikacjami pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)

• komunikatywności

• poczucia humoru

 

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta, aplikuj na adres kjasinska@doz.pl!

Skontaktujemy się z Tobą.

Wymagania

Umiejętności:

 • komunikatywność, organizacja czasu pracy

Kierunki studiów:

 • Uniwersytet Łódzki : Zarządzanie
 • Politechnika Łódzka : Zarządzanie
 • Uniwersytet Łódzki : Psychologia

Praktyki

Zaloguj się aby aplikować.