Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.

Czytaj całość
Akceptuję

Wyszukiwarka ofert

Kierunek studiów

Dział firmy

Typ oferty

Płatna

Liczba wszystkich dostępnych ofert:

24

Zweryfikuj wprowadzone dane w ofercie. Jeśli są niepoprawne edytuj zgłoszenie. Jeśli wszystko jest ok kliknij zatwierdź

Amcor jest jedną z największych na świecie firm produkujących opakowania. Centrala firmy znajduje się w Zürichu w Szwajcarii.

Amcor zatrudnia 48 000 pracowników w ponad 250 fabrykach. W Pol­sce firma zatrud­nia około 800 pra­cow­ni­ków w 2 zakła­dach znaj­du­ją­cych się w Łodzi.

Jeden z łódzkich zakładów należy do grupy Flexibles, zaopatrującej głównie branżę spożywczą w opakowania foliowe. Naszymi klientami są globalne koncerny, a we własnej branży posiadamy opinię lidera innowacji i nowych technologii.

Oferta pracodawcy

Płatne praktyki w dziale IT

Zobacz wszystkie
 • Dział firmy:

  Informatyka
 • Miejscowość:

  Łódź
 • Data rozpoczęcia:

  10.11.2018
 • Data zakończenia

  28.02.2019
 • Oferta wygasa:

  08.10.2018
 • Płatny:

  Bezpłatny

Oferujemy:

• Możliwość samodzielnego prowadzenia projektu i rozwoju w firmie produkcyjnej nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
• Płatne praktyki
• Dobra kawa i owoce każdego dnia:)

Zakres zadań:

• Praca z programem SinglePoint,
• Raportowanie błędów systemu,
• Przygotowanie instrukcji obsługi programu SinglePoint oraz przeszkolenie użytkowników.
• Bezpośrednia współpraca z działem IT, Food Safety oraz firmami zewnętrznymi
• Wsparcie w integracji dokumentacji systemowej


Nasze wymagania:
• Preferowany kierunek studiów: studia techniczne - rok studiów: II – IV,
• Bardzo dobra znajmość język angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację pisemną i ustną – kontakt z firmami zewnętrznymi oraz raportowanie błedów,
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• Umiejętności analityczne,
• Dobra organizacja pracy własnej,
• Termin odbywania praktyk: maj - czerwiec 2018.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest „Amcor Flexibles Reflex” sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Nowy Józefów 64D, 94-406 Łódź.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody- kolejnych procesach rekrutacyjnych.  
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 4. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 8. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w kolejnych procesach rekrutacyjnych dane osobowe kandydata będą przetwarzane w tym celu do ich zakończenia.
 9. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych przez Amcor Flexibles Reflex Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Nowy Józefów 64D, 94-406, w celu prowadzenia przez tę Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Wymagania

Języki:

 • Angielski : Zaawansowany

Umiejętności:

 • .

Kierunki studiów:

 • Uniwersytet Łódzki : Informatyka stosowana specjalność superkomputery i symulacje
 • Politechnika Łódzka : Informatyka stosowana specjalność superkomputery i symulacje
 • Uniwersytet Łódzki : Informatyka i ekonometria
 • Politechnika Łódzka : Informatyka i ekonometria
 • Uniwersytet Łódzki : Informatyka
 • Politechnika Łódzka : Informatyka
 • Uniwersytet Łódzki : Informatyka w języku angielskim
 • Politechnika Łódzka : Informatyka w języku angielskim
 • Politechnika Łódzka : Informatyka w biznesie

Praktyki

Zaloguj się aby aplikować.