Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.

Czytaj całość
Akceptuję

Wyszukiwarka ofert

Kierunek studiów

Dział firmy

Typ oferty

Płatna

Liczba wszystkich dostępnych ofert:

56

Założenia projektu

 

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od zakończenia studiów) łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i województwa łódzkiego.

Cel projektu

Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego oraz promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego sposobu pozyskiwania pracowników.

Staż

Pracodawcy uczestniczący w projekcie zgłaszają przynajmniej 1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc w okresie lipiec-wrzesień 2017 r.

Wynagrodzenie

Wszystkie staże w projekcie „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” są płatne. Pracodawca zobowiązuje się do podpisania ze studentem umowy cywilnoprawnej i wypłacenia wynagrodzenia w kwocie minimum 1300 zł brutto za każdy pełny miesiąc trwania stażu.

Dla pracodawców

Pracodawcy muszą złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie (poniżej do pobrania) do dnia 10 marca 2017 r., a następnie do 27 marca 2017 r. zgłaszają oferty staży wakacyjnych poprzez dodanie ofert w profilu firmy na stronie www.praktyki.lodz.pl od dnia 1 lutego do 27 marca 2017 r.

Wszystkie oferty zostaną opublikowane na Portalu Praktyk i Staży www.praktyki.lodz.pl. w dniu 01.04.2017

Urząd Miasta Łodzi przeprowadzi kampanię promocyjną oraz informacyjną dotyczącą projektu oraz Fundatorów staży.

 

Pracodawcy, którzy przystąpią do programu po 10 marca 2017 r. mogą składać oferty staży i będą promowani na stronach internetowych – ich logo nie będzie jednak umieszczone na materiałach drukowanych i nośnikach outdoroowych w ramach kampanii promocyjnej.

Organizator przeprowadzi rekrutację i zgodnie z wytycznymi firmy albo udostępni pracodawcom listę najlepszych kandydatów wybranych w drodze selekcji formalnej na podstawie wymagań przedstawionych w ofercie stażu, albo udostępni firmie wszystkie przesłane aplikacje kandydatów.

O ostatecznym wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.

Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów na staże potrwa od 1 do 30 kwietnia 2017 r. Kandydaci wybierają interesującą ich ofertę i wysyłają dokumenty aplikacyjne.

Pracodawca może określić wcześniejszy termin zamknięcia rekrutacji w celu wcześniejszego wyłonienia uczestników staży.

Selekcja kandydatów

2 możliwości do wyboru:

Selekcja - spośród uczestników, którzy nadeślą swoje aplikacje. Organizator, na życzenie fundatora stażu, może dokonać wstępnego wyboru najlepszych kandydatów na staż z uwzględnieniem wymagań zawartych w ofercie. Organizator może poprosić uczestników o dostarczenie wymaganychdokumentów potwierdzających zgodność zawartych w aplikacji informacji.

Fundator otrzymuje informację  od organizatora na kontaktowy adres mailowy o dokonanej  wstępnej selekcji. Od tego momentu pracodawca kontaktuje się bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

Pracodawca otrzymuje dostęp do wszystkich aplikacji otrzymanych na daną ofertę w swoim profilu w serwisie ww.praktyki.lodz.pl i we własnym zakresie dokonuje weryfikacji, selekcji oraz wyboru stażystów.

             Ogłoszenie listy laureatów programu stażowego nastąpi 20 czerwca 2017 r.

 

    

    

Wyniki

Ogłoszenie listy laureatów programu stażowego nastąpi 20 czerwca 2017 r.

Pytania?

Zachęcamy do kontaktu: tel. 42 638 55 48, e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

Ważne terminy

do 10 marca 2017 - przesłanie Deklaracji udziału oraz logotypu firmy - podpisany skan prosimy przesłać na adres: stazewakacyjne@uml.lodz.pl lub faxem 42 638 59 40
do 27 marca 2017-
dodanie ofert staży wakacyjnych w profilu firmy po zalogowaniu na stronie www.praktyki.lodz.pl

1-30 kwietnia 2017 - rekrutacja kandydatów / kampania promocyjna projektu
do 15 maja 2017 - udostępnienie firmom aplikacji najlepszych kandydatów (w miarę możliwości będą one udostępniane jak najwcześniej)
12-30 maja 2017 - rozmowy kwalifikacyjne w firmach oraz wybór stażystów (opcjonalnie)
20 czerwca 2017- oficjalne ogłoszenie listy laureatów projektu.

 

 

 Deklaracje "Praktykuj w Łodzi -staże wakacyjne 2017"