Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.

Czytaj całość
Akceptuję

Wyszukiwarka ofert

Kierunek studiów

Dział firmy

Typ oferty

Płatna

Liczba wszystkich dostępnych ofert:

18

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel. +48 (42) 638-44-44, fax (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl .

2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. + 48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl .

3) Dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do skorzystania z usług serwisu www.praktyki.lodz.pl, a szczególności w celu założenia konta w serwisie i aplikowania na dostępne w serwisie oferty praktyk i staży. Ogólną podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym serwisu www.praktyki.lodz.pl, w tym: nazwa użytkownika, nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa uczelni, kierunek i rok studiów będą przetwarzane za zgodą w celu założenia konta i aplikowania na dostępne w serwisie oferty praktyk i staży.

4) Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym newslettera serwisu www.praktyki.lodz.pl w zakresie adresu e-mail będą również przetwarzane za zgodą w celu przekazywania newslettera serwisu w zakresie: aktualnych dostępnych w serwisie ofert praktyk i staży, informacji dotyczących programu „Młodzi w Łodzi”, a także innych treści związanych z rynkiem pracy w Łodzi.

5) Dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj.:

a. pracodawcom zarejestrowanym w serwisie w celu aplikowania na dostępne w serwisie oferty praktyk i staży w tych firmach;

b. podmiotom świadczącym usługi hostingowe serwisu www.praktyki.lodz.pl oraz wsparcie utrzymania oprogramowania i poprawnego działania serwisu;

c. podmiotom świadczącym usługę masowego mailingu, wyłącznie w zakresie adresu e-mail. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

d. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

e. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.