Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.

Czytaj całość
Akceptuję

Wyszukiwarka ofert

Kierunek studiów

Dział firmy

Typ oferty

Płatna

Liczba wszystkich dostępnych ofert:

24

Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@uml.lodz.pl . Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do skorzystania z usług serwisu www.praktyki.lodz.pl, a szczególności w celu założenia konta w serwisie i aplikowania na dostępne w serwisie oferty praktyk i staży. Ogólną podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia.

Pani/Pana dane w postaci: nazwy użytkownika, nazwiska i imienia, daty urodzenia, adresu zamieszkania lub pobytu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, nazwy uczelni, kierunku i roku studiów będą przetwarzane za zgodą w celu założenia konta i aplikowania na dostępne w serwisie oferty praktyk i staży.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym newslettera serwisu www.praktyki.lodz.pl w zakresie adresu e-mail będą również przetwarzane za zgodą w celu przekazywania newslettera serwisu w zakresie: aktualnych dostępnych w serwisie ofert praktyk i staży, informacji dotyczących programu „Młodzi w Łodzi”, a także innych treści związanych z rynkiem pracy w Łodzi.

4. Dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj.:

a) pracodawcom zarejestrowanym w serwisie w celu aplikowania na dostępne w serwisie oferty praktyk i staży w tych firmach;

b) podmiotom świadczącym usługi hostingowe serwisu www.praktyki.lodz.pl oraz wsparcie utrzymania oprogramowania i poprawnego działania serwisu;

c) podmiotom świadczącym usługę masowego mailingu, wyłącznie w zakresie adresu e-mail.

5.Dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia konta w serwisie www.praktyki.lodz.pl.

Usunięcia konta można dokonać samodzielnie w swoim profilu na stronie www.praktyki.lodz.pl wykorzystując opcję „Usuń konto” lub wysyłając e-mail o treści „Usuń konto”, na adres praktyki@praktyki.lodz.pl .

Ponadto konto zostanie automatycznie usunięte w przypadku braku korzystania z niego przez okres 12 miesięcy, dotyczy to kont użytkowników, którzy nie logowali się w tym okresie, konta te zostaną automatycznie usunięte z serwisu, a wraz z nimi wszystkie dane osobowe zawarte w kontach zostaną usunięte z bazy danych serwisu.

Dane osobowe w postaci adresu e-mail, przypisanego do newslettera będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie newslettera.

Cofnięcia zgody można dokonać samodzielnie ze swojego profilu wykorzystując opcję „Wypisz się z newslettera” lub wysyłając e-mail o treści „Newsletter – cofnięcie zgody”, na adres praktyki@praktyki.lodz.pl .

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

Dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do:
  
a) usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia
b) cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.


7. Ma Pani /Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pana zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.