LOGOWANIE

Program Praktyk - Krok po Kroku

Co powinien zawierać dobry program praktyk? Na jakie elementy zwrócić uwagę?

Program praktyk powinien zawierać podstawowe informacje, służące m.in. zachęceniu praktykanta do ich odbycia a jednocześnie stanowił dla samego Pracodawcy potwierdzenie organizowania tego typu aktywności. Obie strony powinny widzieć korzyści wynikające z tej formy współpracy. 


Warto, aby program praktyk zawierał m.in. następujące informacje:

  • Nazwa działu / działów, w których będą odbywać się praktyki
  • Ilość godzin
  • Harmonogram praktyki (wraz z zadaniami realizowanymi przez Praktykanta)
  • Cele praktyki (być może z podziałem na obszary np. wiedza teoretyczna / umiejętności praktyczne)
  • Koordynator / opiekun praktyki ze strony Pracodawcy
  • Sposób zaliczenia praktyki (jeżeli jest przewidywany)

 „Każdy absolwent uczelni wyższej poza wiedzą teoretyczną powinien posiadać też wiedzę praktyczną” – tego stwierdzenia jest świadomy każdy student. Dlatego każdy Żak wie, że poza licznymi projektami i zadaniami problemowymi, które dostaje do rozwiązania w trakcie zajęć musi nabrać też praktyki.  A gdzie lepiej zdobyć tępraktykę jak nie w trakcie pracy? Teraz studenci coraz częściej i chętniej poza odbyciem obowiązkowych praktyk próbują dostać się na dodatkowe staże. 

A co tak naprawdę zachęca do obycia praktyk bądź staży w tej konkretnej firmie? I o co tak naprawdę chodzi z tym całym programem praktyk?

Zacznijmy od początku – każdy student w trakcie studiów musi odbyć praktyki zawodowe. Jak sama nazwa wskazuje muszą być one powiązane z zawodem, który przyszli absolwenci danego kierunku mogą wykonywać.Każda uczelnia, wydział a nawet kierunek może mieć inne zasady dotyczące odbywania praktyk oraz inne dokumenty jakie trzeba dostarczyć i różny czas oczekiwania. To istotne w przypadku podpisywania umowy na podstawie porozumienia z uczelnią, ponieważ często czas oczekiwania na dokumenty z dziekanatu są długie i opóźnia to proces rekrutacji. 

W trakcie odbywania praktyk studenci powinni przede wszystkim mieć możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności,  zapoznania się z funkcjonowaniem organizacji oraz zobaczenia dotychczas poznanych zagadnień teoretycznych w praktyce. I tak naprawdę tego właśnie szukają w propozycjach staży.

Kolejnym ważnym aspektem przy wyborze miejsca odbywania praktyk jest elastyczny czas pracy – tak aby móc połączyć ją z zajęciami na uczelni – jak również wynagrodzenie za wykonaną pracę. Studenci są świadomi, że doświadczenie w zawodzie jest kartą przetargową na rynku pracy. A na każdym stażu bądź praktykach, oprócz ogólnego obycia w zawodzie mogą nauczyć się czegoś nowego oraz zdobyć kontakty zawodowe na przyszłość – jednak nie chcą już tak chętnie jak kiedyś pracować za darmo. 

Studenci próbujący dostać się na praktyki i staże są świadomi, że muszą się wiele nauczyć ale naprawdę tego chcą. To właśnie dlatego starają się o Twoją ofertę –  więc zamiast pokazywać im jak mało potrafią w zawodzie doceń ich pozytywne nastawienie do pracy, chęć nauki, pasje i zaangażowanie w różnego typy inicjatywy tj. wolontariat, działalność w kole naukowym czy dodatkowe kursy lub szkolenia. Takie działania świadczą przecież o dobrej organizacji własnego czasu, chęci ciągłego kształcenia czy podejmowania nowych wyzwań. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że młoda osoba bez większego doświadczenia może znaleźć bardzo proste usprawnienia, którego pracownik z większym stażem może nie być w stanie zauważyć. 

Pamiętaj –  Każdy kiedyś, jakoś zaczynał!

 

Jagoda z KN Experience 

Informacja powstała przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Experience”

Zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje oraz oferty praktyk i staży