LOGOWANIE

Płatne Staże Wakacyjne

Nowa edycja

Lista Laureatów 2024»

Oferta dla Pracodawców

Zobacz ofertę

Założenia projektu

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic.

Cele projektu

Umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego podjęcie atrakcyjnej pracy oraz promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego sposobu pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników.

Staż

Pracodawcy uczestniczący w projekcie zgłaszają przynajmniej 1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc w okresie od czerwca do końca września 2024r.

Wynagrodzenie

Wszystkie staże w projekcie „Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne” są płatne. Pracodawca zobowiązuje się do podpisania ze studentem umowy cywilnoprawnej i wypłacenia wynagrodzenia w kwocie minimum 28,10 zł brutto za 1 godzinę lub minimum 4300 zł brutto za każdy pełny miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze godzin pracy.

Dla pracodawców

Pracodawcy składają deklarację uczestnictwa w projekcie do 4 marca 2024r., a następnie do 20 marca 2024r. dodają oferty staży wakacyjnych w swoich profilach w serwisie zgodnie z przesłaną po przystapieniu do projektu instrukcją. Wszystkie oferty zostaną opublikowane na Portalu praktyk i staży www.praktyki.lodz.pl. Organizator przeprowadzi kampanię promocyjno- informacyjną dotyczącąprojektu oraz Fundatorów staży.

Organizator przeprowadzi rekrutację i zgodnie z wytycznymi firmy udostępni pracodawcom wszystkie zgłoszenia kandydatów wraz z ich oceną,przeprowadzoną w drodze preselekcji na podstawie wymagań zawartych w ofercie stażu lub udostępni wszystkie aplikacje kandydatów przesłane na daną ofertę bez oceny Organizatora. O ostatecznym wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.

Rekrutacja

Wszystkie oferty będą opublikowane na Portalu Praktyk i Staży w okresie trwania rekrutacji kandydatów na staże potrwa od 25 marca do 26 kwietnia 2024r.

Kandydaci wybierają interesujące ich oferty i wysyłają maksymalnie 10 aplikacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w ofertach staży wakacyjnych.

Pracodawca może określić wcześniejszy termin zamknięcia rekrutacji w celu wcześniejszego wyłonienia uczestników staży.

Selekcja kandydatów

2 ścieżki do wyboru:

1. Na życzenie fundatora stażu, Organizator może dokonać weryfikacji oraz oceny nadesłanych zgłoszeń kandydatów na staż z uwzględnieniem wymagań zawartych w ofercie oraz udostępnia pracodawcy wszystkie aplikacje wraz z dokonanymi ocenami. Fundator otrzymuje informację od Organizatora o dokonanej ocenie zgłoszeń. Od tego momentu pracodawca kontaktuje się bezpośrednio z wybranymi kandydatami. O wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.

2. Pracodawca otrzymuje dostęp do wszystkich aplikacji, które wpłynęły na ofertę stażu i we własnym zakresie dokonuje weryfikacji, oceny i selekcji stażystów.

Wyniki

Ogłoszenie listy laureatów programu stażowego nastąpi najpóźniej 7 czerwca 2024r.

Ważne terminy w 2024.

do 4 marca - przesłanie Deklaracji udziału oraz aktualnego logotypu firmy - podpisany skan prosimy przesłać na adres: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

do 20 marca - dodawanie ofert staży wakacyjnych przez Pracodawców po zalogowaniu w serwisie www.praktyki.lodz.pl

25 marca - 26 kwietnia - rekrutacja kandydatów / kampania promocyjna

27 kwietnia - 5 czerwca - selekcja kandydatów

5 czerwca - zakończenie selekcji oraz wybór stażystów

7 czerwca - ogłoszenie listy laureatów projektu na stronie www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl

Masz pytania?

Zachęcamy do kontaktu:
tel. (042) 638 59 42, +48 785 107 051
e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

Pobierz REGULAMIN projektu

Harmonogram

Marzec

04.03

Przyjmowanie deklaracji pracodawców

20.03

Dodawanie ofert staży w serwisie przez firmy

Kampania promocyjna

25.03 - 26.04

25.03

Rozpoczęcie rekrutacji

Kwiecień

26.04

Zakończenie rekrutacji

27.04

Rozpoczęcie selekcji kandydatów

Maj
Czerwiec

Staże w firmach

01.06 - 30.09

05.06

Zakończenie selekcji kandydatów

07.06

Ogłoszenie listy laureatów

Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik

Ewaluacja projektu w firmach i wśród stażystów

Kampania promocyjna

25.03 - 26.04

Staże w firmach

01.06 - 30.09

Deklaracja udziału partnerów

Pracodawcy przesyłają wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa w projekcie do 4 marca 2024 r. ,a następnie do 20 marca 2024 r. zgłaszają oferty staży wakacyjnych poprzez dodanie ofert po zalagowaniu się do profilu firmy na stronie www.praktyki.lodz.pl

Wszystkie oferty zostaną opublikowane na Portalu Praktyk i Staży www.praktyki.lodz.pl w okresie od 25 marca do 26 kwietnia 2024 r.

Urząd Miasta Łodzi przeprowadzi kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą projektu oraz Fundatorów staży.

Deklaracja udziału partnera - staże wakacyjne 2024

Partnerzy 2024

Zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje oraz oferty praktyk i staży