LOGOWANIE

Płatne Staże Wakacyjne

Znamy Laureatów edycji 2022

Sprawdź»
Wybierz
Wybierz

Liczba ofert: 28

Promowane oferty wakacyjne

Staże wakacyjne

Conduent

Praca Hybrydowa

Conduent

Accounting Associate with German- Staż wakacyjny

Oferta ważna do: 2022-07-29

Staże wakacyjne

Conduent

Praca Hybrydowa

Conduent

Accounting Associate with Spanish- Staż wakacyjny

Oferta ważna do: 2022-07-29

Staże wakacyjne

Conduent

Praca Hybrydowa

Conduent

Accounting Associate with French- Staż wakacyjny

Oferta ważna do: 2022-07-29

POKAŻ WIĘCEJ

Oferta dla Pracodawców

Zobacz ofertę

Założenia projektu

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od zakończenia studiów) łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic.

Cele projektu

Umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego podjęcie atrakcyjnej pracy oraz promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego sposobu pozyskiwania pracowników.

Staż

Pracodawcy uczestniczący w projekcie zgłaszają przynajmniej 1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc w okresie czerwiec-wrzesień 2022r.

Wynagrodzenie

Wszystkie staże w projekcie „Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne” są płatne. Pracodawca zobowiązuje się do podpisania ze studentem umowy cywilnoprawnej i wypłacenia wynagrodzenia w kwocie minimum 19,70 zł brutto za 1 godzinę lub minimum 3010 zł brutto za każdy pełny miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze godzin pracy.

Dla pracodawców

Pracodawcy składają deklarację uczestnictwa w projekcie do 15 marca 2022r., a następnie do 30 marca 2022r. dodają oferty staży wakacyjnych w swoich profilach w serwisie zgodnie z przesłaną po przystapieniu do projektu instrukcją. Wszystkie oferty zostaną opublikowane na Portalu praktyk i staży www.praktyki.lodz.pl. Organizator przeprowadzi kampanię promocyjno- informacyjną dotyczącąprojektu oraz Fundatorów staży.

Organizator przeprowadzi rekrutację i zgodnie z wytycznymi firmy udostępni pracodawcom wszystkie zgłoszenia kandydatów wraz z ich oceną,przeprowadzoną w drodze preselekcji na podstawie wymagań zawartych w ofercie stażu lub udostępni wszystkie aplikacje kandydatów przesłane na daną ofertę bez oceny Organizatora. O ostatecznym wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.

Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów na staże potrwa od 4 kwietnia do 4 maja 2022r.

Kandydaci wybierają interesujące ich oferty i wysyłają maksymalnie 5 aplikacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w ofertach staży wakacyjnych.

Pracodawca może określić wcześniejszy termin zamknięcia rekrutacji w celu wcześniejszego wyłonienia uczestników staży.

Selekcja kandydatów

2 ścieżki do wyboru:

1. Przeprowadzenie wstępnej selekcji przez Organizatora, wówczas w pierwszym etapie aplikacje kandydatów są weryfikowane i oceniane przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi pod kątem zgodności z wymaganiami pracodawców zawartymi w ofercie stażu. W tym przypadku, udostepnione zostają pracodawcy w serwisie wszystkie ocenione aplikacje kandydatów, a w kolejnym etapie kwalifikacji pracodawcy oferujący staże dokonują dalszej selekcji, mogą zaprosić wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne i następnie dokonują wyboru stażystów.

2. Pracodawca otrzymuje dostęp do wszystkich aplikacji, które wpłynęły na ofertę stażu i we własnym zakresie dokonuje weryfikacji, oceny i selekcji stażystów.

Wyniki

Ogłoszenie listy laureatów programu stażowego nastąpi najpóźniej 15 czerwca 2022r.

Ważne terminy w 2022r.

do 15 marca - przesłanie Deklaracji udziału oraz aktualnego logotypu firmy - podpisany skan prosimy przesłać na adres: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

15 - 30 marca - dodawanie ofert staży wakacyjnych przez Pracodawców po zalogowaniu w serwisie www.praktyki.lodz.pl

4 kwietnia - 4 maja - rekrutacja kandydatów / kampania promocyjna projektu

do 10 czerwca - rozmowy kwalifikacyjne w firmach oraz wybór stażystów

do 15 czerwca - ogłoszenie listy laureatów projektu na stronie www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl

Masz pytania?

Zachęcamy do kontaktu:
tel. (042) 638 55 48, +48 519 031 724
e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

Pobierz REGULAMIN projektu

Harmonogram

Luty

10.02 - 15.03

Przyjmowanie deklaracji pracodawców

Marzec

Do 30.03

Dodawanie ofert staży w serwisie przez firmy

Kampania promocyjna

04.04 - 04.05

31.03

Przygotowanie ofert staży do publikacji
Rozpoczęcie kampanii

Kwiecień

04.04

Rozpoczęcie rekrutacji aplikacji
Konferencja prasowa rozpoczynająca nabór kandydatów

Maj

04.05

Zakończenie rekrutacji aplikacji
Zakończenie kampanii

05.05

Rozpoczęcie selekcji aplikacji

Czerwiec

10.06

Zakończenie selekcji kandydatów

15.06

Ogłoszenie listy laureatów
Konferencja prasowa podsumowująca projekt

Staże w firmach

Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik

Ewaluacja projektu w firmach i wśród stażystów

Kampania promocyjna

31.03 - 04.05

Staże w firmach

Deklaracja udziału partnerów

Pracodawcy przesyłają wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa w projekcie do 15 marca 2022 r. ,a następnie od 15 do 30 marca 2022 r. zgłaszają oferty staży wakacyjnych poprzez dodanie ofert po zalagowaniu się do profilu firmy na stronie www.praktyki.lodz.pl

Wszystkie oferty zostaną opublikowane na Portalu Praktyk i Staży www.praktyki.lodz.pl w okresie od 4 kwietnia do 4 maja 2022 r.

Urząd Miasta Łodzi przeprowadzi kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą projektu oraz Fundatorów staży.

Deklaracja udziału partnera - staże wakacyjne 2022

Partnerzy 2022

Zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje oraz oferty praktyk i staży