Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.

Czytaj całość
Akceptuję

Wyszukiwarka ofert

Kierunek studiów

Dział firmy

Typ oferty

Płatna

Liczba wszystkich dostępnych ofert:

18

Staże wakacyjne

 https://praktyki.lodz.pl/documents/banner-top

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od zakończenia studiów) łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic.

Cele projektu

Umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego podjęcie atrakcyjnej pracy oraz promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego sposobu pozyskiwania pracowników.

 

 

Staż

Pracodawcy uczestniczący w projekcie zgłaszają przynajmniej 1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc w okresie czerwiec-wrzesień 2020 r.

 

Wynagrodzenie

Wszystkie staże w projekcie „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” są płatne. Pracodawca zobowiązuje się do podpisania ze studentem umowy cywilnoprawnej i wypłacenia wynagrodzenia w kwocie minimum 17,00 zł brutto za 1 godzinę, czyli 2600 zł brutto za każdy pełny miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze godzin pracy.

 

Dla pracodawców

Pracodawcy składają deklarację uczestnictwa w projekcie do dnia 28 lutego 2020 r., a następnie do 26 marca 2020 r. dodają oferty staży wakacyjnych w swoich profilach w serwisie zgodnie z przesłaną po przystapieniu do projektu instrukcją.

Wszystkie oferty zostaną opublikowane na Portalu praktyk i staży www.praktyki.lodz.pl.

Organizator przeprowadzi kampanię promocyjno- informacyjną dotyczącą projektu oraz Fundatorów staży.

 

Pracodawcy, którzy przystąpią do programu po 28 lutego 2020 r. mogą składać oferty staży i będą promowani w Internecie – ich logotyp nie będzie jednak umieszczone na nośnikach outdoroowych i materiałach drukowanych w ramach kampanii promocyjnej.

Organizator przeprowadzi rekrutację i zgodnie z wytycznymi firmy udostępni pracodawcom listę  najlepszych kandydatów ocenionych w drodze preselekcji na podstawie wymagań przedstawionych w ofercie stażu lub udostępni wszystkie aplikacje kandydatów przesłane na daną ofertę bez oceny Organizatora.

O ostatecznym wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.

 

 

Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów na staże potrwa od 1 kwietnia do 14 maja 2020 r.

Kandydaci wybierają interesującą ich ofertę i wysyłają aplikację zgodnie z wymaganiami zawartymi w ofercie stażu wakacyjnego. Kandydaci mogą aplikować na maksymalnie 5 ofert staży w ramach edycji projektu.

Pracodawca może określić wcześniejszy termin zamknięcia rekrutacji w celu wcześniejszego wyłonienia uczestników staży.

 

Selekcja kandydatów

2 możliwości do wyboru:

1. Przeprowadzenie wstępnej selekcji przez Organizatora, wówczas w pierwszym etapie aplikacje kandydatów są weryfikowane i oceniane przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi pod kątem zgodności z wymaganiami pracodawców zawartymi w ofercie stażu. W tym przypadku, udostepnione zostają pracodawcy w serwisie ocenione aplikacje kandydatów, a w kolejnym etapie kwalifikacji pracodawcy oferujący staże dokonują dalszej selekcji, mogą zaprosić wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne i następnie dokonują wyboru stażystów.

2. Pracodawca otrzymuje dostęp do wszystkich aplikacji, które wpłynęły na ofertę stażu i we własnym zakresie dokonuje weryfikacji, oceny i selekcji stażystów.

 

Wyniki

Oficjalne ogłoszenie listy laureatów programu stażowego nastąpi najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.

 

Pytania?

Zachęcamy do kontaktu: tel. 42 638 55 48

e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

 

 

Ważne terminy:

do 28 lutego 2020 - przesłanie skanu Deklaracji udziału oraz logotypu firmy - podpisany skan prosimy przesłać na adres e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl
do 26 marca 2020 - dodawanie ofert staży wakacyjnych przez Pracodawców po zalogowaniu
w serwisie www.praktyki.lodz.pl

1 kwietnia do 14 maja 2020 - rekrutacja kandydatów / kampania promocyjna projektu
do 24 czerwca 2020 - rozmowy kwalifikacyjne w firmach oraz wybór stażystów
do 26 czerwca 2020 - oficjalne ogłoszenie listy laureatów projektu na stronie www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl