Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.

Czytaj całość
Akceptuję

Wyszukiwarka ofert

Kierunek studiów

Dział firmy

Typ oferty

Płatna

Liczba wszystkich dostępnych ofert:

48

Staże wakacyjne

                   https://praktyki.lodz.pl/documents/banner-tytulowy-staze-2021

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od zakończenia studiów) łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic.

Cele projektu

Umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego podjęcie atrakcyjnej pracy oraz promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego sposobu pozyskiwania pracowników.

 

 

Staż

Pracodawcy uczestniczący w projekcie zgłaszają przynajmniej 1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc w okresie czerwiec-wrzesień 2021 r.

 

Wynagrodzenie

Wszystkie staże w projekcie „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” są płatne. Pracodawca zobowiązuje się do podpisania ze studentem umowy cywilnoprawnej i wypłacenia wynagrodzenia w kwocie minimum 18,30 zł brutto za 1 godzinę, czyli 2800 zł brutto za każdy pełny miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze godzin pracy.

 

Dla pracodawców

Pracodawcy składają deklarację udziału w projekcie do 1 marca 2021 r., a następnie do 29 marca 2021 r. dodają oferty staży wakacyjnych w swoich profilach w serwisie zgodnie z przesłaną po przystapieniu do projektu instrukcją.

Wszystkie oferty zostaną opublikowane na Portalu praktyk i staży www.praktyki.lodz.pl.

Organizator przeprowadzi kampanię promocyjno- informacyjną dotyczącą projektu oraz Fundatorów staży.

 

Organizator przeprowadzi rekrutację i zgodnie z wytycznymi firmy udostępni pracodawcom listę  najlepszych kandydatów ocenionych w drodze preselekcji na podstawie wymagań przedstawionych w ofercie stażu lub udostępni wszystkie aplikacje kandydatów przesłane na daną ofertę bez oceny Organizatora.

O ostatecznym wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.

 

 

Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów na staże potrwa od 1 do 30 kwietnia 2021 r.

Kandydaci wybierają interesującą ich ofertę i wysyłają aplikację zgodnie z wymaganiami zawartymi w ofercie stażu wakacyjnego. Kandydaci mogą aplikować na maksymalnie 5 ofert staży w ramach edycji projektu.

Pracodawca może określić wcześniejszy termin zamknięcia rekrutacji w celu wcześniejszego wyłonienia uczestników staży.

 

Selekcja kandydatów

2 możliwości do wyboru:

1. Przeprowadzenie wstępnej selekcji przez Organizatora, wówczas w pierwszym etapie aplikacje kandydatów są weryfikowane i oceniane przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi pod kątem zgodności z wymaganiami pracodawców zawartymi w ofercie stażu. W tym przypadku, udostępnione zostają pracodawcy w serwisie wszystkie ocenione aplikacje kandydatów, a w kolejnym etapie kwalifikacji pracodawcy oferujący staże dokonują dalszej selekcji, mogą zaprosić wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne i następnie dokonują wyboru stażystów.

2. Pracodawca otrzymuje dostęp do wszystkich aplikacji, które wpłynęły na ofertę stażu i we własnym zakresie dokonuje weryfikacji, oceny i selekcji stażystów.

 

Wyniki

Ogłoszenie listy laureatów programu stażowego nastąpi najpóźniej do 14 czerwca 2021 r.

 

Pytania?

Zachęcamy do kontaktu: tel. (42) 638 55 48, +48 519 031 724

 

e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

 

 

Ważne terminy:

do 1 marca 2021 - przesłanie skanu Deklaracji udziału oraz aktualny logotypu firmy - podpisany skan prosimy przesłać na adres e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl
do 29 marca 2021 - dodawanie ofert staży wakacyjnych przez Pracodawców po zalogowaniu
w serwisie www.praktyki.lodz.pl

1 do 30 kwetnia 2021 - rekrutacja kandydatów / kampania promocyjna projektu
do 10 czerwca 2021 - rozmowy kwalifikacyjne w firmach oraz wybór stażystów
do 14 czerwca 2021 - oficjalne ogłoszenie listy laureatów projektu na stronie www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl